16
marz

Podsumowanie spotkania konsultacyjnego z Minister Cyfryzacji Anną Streżyńską na konferencji telekomunikacyjnej PLNOG

7 marca 2017 o 16:30, podczas konferencji PLNOG, po zakończeniu otwartego panelu dyskusyjnego z Minister Cyfryzacji Anną Streżyńską, odbyło się wewnętrzne, robocze spotkanie dotyczące możliwości stworzenia Zespołu Doradczego dla Ministerstwa Cyfryzacji, złożonego z ekspertów branży telekomunikacyjnej oraz cyberbezpieczeństwa.

 W spotkaniu brali udział:

 • Minister Cyfryzacji, Anna Streżyńska
 • Krzysztof Politowski - Główny Specjalista Bezpieczeństwa Teleinformatycznego, Ministerstwo Cyfryzacji
 • Andrzej Targosz – CEO PLNOG
 • Sylwester Biernacki
 • Grzegorz Paszka
 • Łukasz Bromirski
 • Marcin Mazurek
 • Andrzej Karpiński
 • Artur Barankiewicz
 • Marcin Kuczera
 • Michał Sajdak
 • Robert Ślaski
 • Piotr Jabłoński

 

Spotkanie odbyło się w merytorycznej atmosferze. Rozmawiano o wyzwaniach Ministerstwa Cyfryzacji w nadchodzących latach oraz o tym, jakiego wsparcia aktualnie szuka Ministerstwo w zakresie cyberbezpieczeństwa i telekomunikacji. Minister zaznajomiła również uczestników ze strukturą MC, w której zachodzi aktualnie wiele zmian, prowadzących do usprawnienia jego funkcjonowania. 

Przebieg spotkania:

Na początku spotkania Andrzej Karpiński zreferował propozycję ze strony ekspertów PLNOG dla Ministerstwa.

Eksperci PLNOG zadeklarowali, że są chętni poświęcić swój czas i umiejętności na rzecz pomocy Ministerstwu w budowaniu nowoczesnego państwa, zgodnie z dostępnością swojego czasu, swoją najlepszą wiedzą i umiejętnościami.

Eksperci PLNOG zadeklarowali, że będą współpracować z Ministerstwem nieodpłatnie. Zwrócono uwagę na konieczność sformalizowania współpracy z uwagi m.in na kwestie podatkowe. W odpowiedzi Minister Streżyńska wskazała formalne miejsce i sposób, w jaki można powołać takich doradców.

Eksperci PLNOG zaproponowali, aby w cyklu (np. dwutygodniowym) odbywać spotkania w miejscu wskazanym przez Ministerstwo (np. w siedzibie MC, lub w NCCyber, lub dowolnym innym), gdzie będą prezentowane efekty współpracy i dyskutowane nowe problemy.

Minister Streżyńska dodała, że oczekuje określonej aktywności ze strony każdego z ekspertów, i osoby nieaktywne będą z listy współpracujących usuwane.

Ministerstwo zadeklarowało, że jest gotowe wskazać listę problemów, do których odniesienia się lub pomocy w wytworzeniu oczekiwało by od takiego ciała doradczego.

Uzgodniono, że ze strony ekspertów PLNOG zostanie przesłana lista osób chętnych do współpracy, wraz z niezbędnymi danymi do przeprowadzenia weryfikacji bezpieczeństwa osobowego tych osób, oraz krótkim opisem obszaru ich kompetencji.

Uzgodniono, że ze strony ekspertów PLNOG zostanie wskazana osoba kontaktowa (SPOC), która będzie odpowiedzialna za koordynację i prowadzenie takiej współpracy.

Minister Streżyńska wskazała także, że w Ministerstwie odbywają się otwarte piątki, podczas których jest możliwość przedyskutowania/przedstawienia interesujących Ministerstwo lub rynek problemów pracownikom Ministerstwa.

Eksperci PLNOG zaproponowali także, że gotowi są nieodpłatnie przeprowadzać szkolenia, warsztaty, spotkania dla pracowników Ministerstwa w ramach współpracy. 

Uzgodniono, że podczas nadchodzącego tygodnia eksperci PLNOG prześlą na ręce Minister Cyfryzacji odpowiedź w uzgodnionym na spotkaniu zakresie.

Grono ekspertów będzie w miarę pojawiających się potrzeb rozbudowywane. Za koordynację i autoryzację składu osobowego odpowiada Andrzej Targosz oraz Łukasz Bromirski. 

Osoba kontaktowa: Sylwia Wojtas, sylwia.wojtas@proidea.org.pl