Jerzy Paczocha
Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy

Absolwent Politechniki Warszawskiej Wydziału Elektroniki i studiów magisterskich Akademii Obrony Narodowej Wydział Strategiczno-Obronny kierunek bezpieczeństwo narodowe spec. zarządzanie bezpieczeństwem. Ekspert z zakresu telekomunikacji. Posiada wieloletnie doświadczenie pracach rozwojowych, wdrożeniowych i konsultingowych w zakresie sieciowych systemów informatycznych, teleinformatycznych, sieci korporacyjnych, inżynierii ruchu, jakości sieci i usług telekomunikacyjnych oraz infrastruktury telekomunikacyjnej. Ekspert oceniający wnioski na dofinansowanie ze środków UE w programach POPC, RPO i INTERREG. Wykłada na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne. Członek Komitetów Technicznych PKN nr 182 ds. Ochrony informacji w systemach teleinformatycznych oraz KT 306 ds. Bezpieczeństwa Powszechnego i Ochrony Ludności. Członek Zarządu Stowarzyszenia Inżynierów Telekomunikacji. Obszary zainteresowań: usług; i sieci telekomunikacyjne: kierunki rozwoju, bezpieczeństwo aspekty regulacyjne, zarządzanie kryzysowe oraz społeczeństwo informacyjne i e-administracja.