Wojciech Mazurczyk
Politechnika Warszawska

Dr hab. inż. Wojciech Mazurczyk jest pracownikiem Instytutu Telekomunikacji, Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej oraz FernUniversitaet in Hagen w Niemczech. Jest kierownikiem grupy badawczej zamującej się bio-inspirowanymi technikami cyberbezpieczeństwa. Jest autorem lub współautorem 2 książek i ponad 100 artykułów naukowych oraz akredytowanym ekspertem dla Europol European Cyber Crime Centre (EC3). Od 2015 roku jest koordynatorem inicjatywy Criminal Use of Information Hiding (CUIng) stworzonej we współpracy z Europolem, która  zrzesza obecnie ponad 100 ekspertów z ponad 30 krajów. Dr Mazurczyk od ponad 10 lat pracuje także jako niezależny konsultant w dziedzinie bezpieczeństwa sieciowego i teleinformatyki.