Krzysztof Gawkowski
IBIM

Krzysztof Gawkowski, doktor nauk humanistycznych, specjalizacja bezpieczeństwo państwa. Kierownik Katedry Bezpieczeństwa Wewnętrznego Uczelni Techniczno-Handlowej  im. Heleny Chodkowskiej. Dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa Inteligentnych Miast oraz członek Komitetu Technicznego Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Ekspert w zakresie rozwoju Internetu Rzeczy oraz autor licznych publikacji na temat cyberbezpieczeństwa i nowoczesnych technologii.