Maciej Flak
Cisco Systems Poland

Maciej Flak, maflak@cisco.com pracuje w polskim biurze Cisco Systems od 2006 roku. Od samego początku związany jest z organizacją techniczną Cisco Polska – pełnił funkcje inżyniera systemowego, managera zespołu technicznego, specjalisty ds. sprzedaży odpowiedzialnego za rozwój rynku produktów Wireless oraz Cisco Cloud Networking a obecnie inżyniera odpowiedzialnego za Klientów z rynku finansowego. W 1997 ukończył Politechnikę Wrocławską i od tego czasu nierozerwalnie związany jest z technologiami sieciowymi pracując w firmach integratorskich oraz telekomunikacyjnych (Computerland S.A., Formus Polska, Telefonia Dialog S.A.), Posiadacz certyfikatu CISSP (Certified Information Systems Security Professional) oraz CCIE (Cisco Certified Internetwork Expert) z zakresu R&S oraz SP. Prelegent konferencji Cisco Forum, Cisco Expo oraz edycji PLNOG17.