Michał Borowski
Huawei

Michał Borowski jest odpowiedzialny za techniczne wsparcie sprzedaży rozwiązań bezprzewodowych w Huawei Polska dla rynku Enterprise. Obecnie główny obszar jego działalności to urządzenia LTE i mikrolinie.Związany jest z branżą telekomunikacyjną od 1997 roku. Pracę zaczynał u operatora sieci ERA (obecnie T-Mobile), gdzie zajmował się planowaniem radiowym, badaniem i certyfikacją urządzeń oraz współpracą z dostawcami sprzętu radiowego. Później, pracując w firmach Ericsson i ZTE, był odpowiedzialny za wsparcie sprzedaży oraz wprowadzanie nowych produktów. Jest absolwentem Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej.