Transformacja krajowej sieci telekomunikacyjnej z technologii TDM na IP w aspekcie usługowym, regulacyjnym, technicznym i bezpieczeństwa

Obecnie mamy do czynienia z procesem migracji krajowej sieci telekomunikacyjnej z technologii TDM (przełączania z podziałem czasu) na IP (Internet Protocol) obejmującym wiele warstw, w tym warstwę transmisyjną (w sieciach szkieletowych i dostępowych), komutacyjną i usługową. Z dotychczasowych prac wynika, że operatorzy przyjmują różne scenariusze i modele migracji w zależności od specyfiki prowadzonej działalności, rodzaju sieci (ruchoma, stacjonarna) oraz od rodzaju i wolumenu posiadanej infrastruktury. Przykładowo wiodący operator Orange Polska planuje przejście do all IP za około 3 lata. Podobnie jak w innych krajach europejskich (np. Niemcy, Francja) niezbędne będzie określenie scenariusza dla krajowej sieci telekomunikacyjnej oraz wyznaczenie okresu przejściowego i terminu przejścia na technologię w protokole IP, co wiązać się będzie z rozwiązaniem wielu problemów w następujących aspektach: 1. Koegzystencji w okresie przejściowych technologii TDM i IP oraz protokołów SS7 i SIP, 2. Zmiany sposobu dostarczania usług np. telefonicznej i dostępu do Internetu, 3. Dostarczaniem wielu różnych usług w tej samej infrastrukturze, 4. Zmianą Prawa telekomunikacyjnego. Problemy te dotyczą w różnym stopniu operatorów (dużych i małych) oraz klientów (biznesowych i indywidualnych).

Prowadzący