Network as a Sensor czyli wykorzystanie NetFlow do monitoringu bezpieczeństwa w sieci

Gwałtowny rozwój cyberprzestępczości w ostatnich latach, nowe celowane formy ataku dla których nie są znane skuteczne metody przeciwdziałania pokazały, że organizacje potrzebują kolejnej warstwy zabezpieczeń. Czy chodzi o kolejną warstwę zapór ogniowych a może o kolejne jeszcze lepsze oprogramowanie antywirusowe? NIE! Wykorzystajmy do tego naszą sieć LAN i WAN. Sieć to nie tylko platforma komunikacyjną, to także znakomite źródło informacji o zachowaniu się użytkowników oraz urządzeń w sieci. Jak dodamy do tego setki, tysiące nowych urządzeń podłączanych do sieci np. urządzenia mobilne, sensory itd. to uświadomimy sobie, że tylko poprzez wykorzystanie sieci jako narzędzia do monitorowania i wymuszenia zachowania się użytkowników będziemy w stanie sprostać obecnym i przyszłym wymaganiom bezpieczeństwa. W trakcie sesji na przykładzie systemu Cisco Stealthwatch przedstawiona zostanie koncepcja wykorzystania NetFlow do monitoringu przepływu w sieciach i analizy ich pod kątem bezpieczeństwa i wykrywana anomalii sieciowych.

Prowadzący