Budowa wirtualnego Data Center

Budowa wirtualnego Data Center w oparciu o technologie Open Source i komercyjne. Porównanie rozwiązań Open Source i komercyjnych w przykładach wirtualnych Data Center. Prezentacja przykładów takich rozwiązań, także z zastosowaniem dwóch ośrodków obliczeniowych z zapewnieniem lokalnych HA i DR opartego o drugie Data Center. Przedstawienie przykładów budowy chmury lokalnej, chmury zewnętrznej, hybrydy własnych chmur obliczeniowych w połączeniu z dostawcami zewnętrznymi. Przykładowe usługi w wirtualnym Data Center

Prowadzący