Zagrożenia w (głównie) polskich sieciach w 2016 oczami CERT Polska

TBD

Prowadzący