Programowanie a nie konfiguracja - porozmawiajmy z Cisco po nowemu

Aby nie zostać bezrobotnym sieciowcem (patrz PLNOG17), jedną z umiejętności jaką należy opanować w czasach zmiany, jest rozmowa z urządzeniami sieciowymi po nowemu. Język linii komend (CLI) urządzeń Cisco, będący de facto standardem przemysłowym, choć wygodny dla człowieka, nie jest odpowiedni dla dialogu maszyn. W sesji tej postaram
się dokonać przeglądu ukierunkowanych programistycznie technik "rozmowy" z urządzeniami Cisco, umożliwiających integrację choćby z systemami automatyzacji, ale również wprowadzających nową jakość współżycia administratora z routerami czy przełącznikami. Uporządkujemy sobie pojęcia takie jak EEM, ESM, TCL, Python, IOS shell, NX-API, Netconf,
YANG, JSON, XML, onePK, REST API. Pokażę jak stosując powyższe oraz biblioteki usprawniające pracę z CLI (jak Python ciscoconfparse), możemy sobie znakomicie ułatwić życie, a przy tym rozpocząć fascynującą przygodę z programowaniem urządzeń sieciowych.

Prowadzący